Tävlingsvillkor

Till att börja med vill vi klargöra att denna tävling följer de riktlinjer som den svenska konsumentombudsmannen har kring så kallade pristävlingar.

Det finns ingen specifik lag för pristävlingar utan det är marknadsföringslagen som gäller. All väsentlig information kring tävlingen ska tydligt framgå i marknadsföringen. Det är därför vi vill göra det enkelt för dig att hitta våra tävlingsvillkor. Det är också därför vi ber dig att godkänna att du läst dessa för att kunna delta i tävlingen.

I en pristävling ska konsumenten prestera något. Till exempel svara på kunskapsfrågor eller skriva en slogan. Vinnaren ska utses genom att de tävlandes prestationer bedöms enligt regler som bestämts innan tävlingen startar. Det får inte vara slumpen som avgör vem som blir vinnare – då räknas det som ett lotteri. Läs därför noga punkt 3 hur vi fastställer en vinnare.

1. Avtal

Tävlingarna du hittar på sparklubben.nu*s domän genomförs av Sparklubben som är ett registrerat varumärke ägt av NordicLeads Oü. Denne anges härefter som „Annonsören“. I tävlingen kommer reklam för olika företags produkter/tjänster att visas. Annonsören vill poängtera att deltagande i tävlingen inte förpliktigar till köpa av någon av de produkter/ tjänster som visas i tävlingen eller eventuella hemsidor som tävlingen har länkar till t ex via annonser. Deltagande i tävlingen förpliktigar inte heller köp av produkter/ tjänster från de samarbetspartners/ sponsorer som visas i tävlingen. Deltagande i tävlingen är därmed helt kostnadsfritt och utan övriga förpliktelser. Genom att delta i tävlingen godkänns tävlingsreglerna och besluten av tävlingens jury vilkas beslut skall vara slutgiltigt och bindande för samtliga deltagare. I tävlingen visas länkar till andra hemsidor via t ex annonser. Innehållet på dessa hemsidor som tävlingen länkar till tar Annonsören inget ansvar för.

2. Behörighet

Denna tävling är öppen för alla invånare i Sverige där Annonsören arrangerar en tävling på internet, som är 18 år eller äldre, med undantag för anställda på, deras närmaste familjer och alla som lever med någon anställd av Annonsören eller dess eller deras företags dotterbolag, reklam-eller marknadsföringsbyråer. Om samma person deltar mer än en gång under tävlingens tidsperiod räknas det senaste deltagandet för vinstchans. Deltagare måste delta i tävlingen på eller före den 31:a december 2022 för att vara berättigade. Endast deltagande via respektive tävlings hemsida räknas dvs det är inte möjligt att delta via t ex fax, brev, e-post, telefon.

3. Fastställande av vinnare

För att delta i tävlingen, öppna tävlingens hemsida, läs dessa tävlingsregler, och följ instruktionerna för att delta under tävlingsperioden. Enbart personer som har angett korrekt information (kön, för- och efternamn, e-postadress, gatuadress, postnummer, telefonnummer, födelsedatum) kvalificerar som tävlingsdeltagare. Detta är viktigt eftersom Annonsören ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna vid eventuell vinst samt av juridiska skäl vid utbetalning av vinster till privatpersoner. Tävlingen är ett skicklighetsspel där slumpen inte spelar någon roll i att bestämma vinnaren. Efter tävlingens utgångsdatum kommer 100 slumpmässigt utvalda potentiella vinnare motta ett e-postutskick med 3 frågor att besvara. Mottagaren kommer då få besvara 3 kunskapsfrågor. Den person som snabbast inkommer med sina svar på kunskapsfrågorna i utskicket kommer att utses till vinnare av tävlingen. Denne kommer då att få vinstbeskedet på det telefonnummer som angivits vid tävlingsdeltagandet.

Tävlingen börjar den 1:a januari 2022 och slutar den 31:a december 2022(tävlingsperioden). Efter tävlingens slut kommer ovan nämnda kunskapsfrågor att skickas ut inom 100 dagar. En jury bestående av Annonsörens CMO, CEO & COO kommer att överse utskicken av kunskapsfrågorna & kontrollera vilken person som svarat snabbast på frågorna. Då personerna på dessa poster kan komma att ändras under tävlingsperioden anges inga namn på dessa. Vinnaren kontaktas via e-post, brev och/ eller telefon. Om en potentiell vinnare inte kan kontaktas inom denna tidsperiod eller inte svarar på alla försök till kontakt, kommer en sådan potentiell vinnare att diskvalificeras, hans/hennes bidrag kommer att ogiltigförklaras och Annonsören förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att välja en annan potentiell vinnare, i vilket fall dessa bestämmelser skall tillämpas på ett sådant annat berättigat tävlingsbidrag. Denna tävling är en del av Annonsörens stora Sverige tävling som pågår under tävlingsperioden. Under denna tävlingsperiod kan flera olika tävlingar med olika priser visas. Varje tävlingsdeltagare kan delta i flera olika tävlingar men har bara en vinstchans per tävlingsperiod.

4. Tävlingsvinst

En (1) vinnare vinner det pris som denne har valt alternativt det tävlingspris som på den tävlingens webbplats/ hemsida anges. Vinnare för 2022 presenteras på följande sida: https://www.sparklubben.nu/vinnare-2022/ Tävlingspriset uppgår till som mest 10 000 SEK. Vinnaren får sitt pris per post, presentkort, Swish, PayPal, eller banköverföring. Den tävlande kan även välja att donera sin vinst till valfri välgörenhetsorganisation eller få ett generellt presentkort som kan lösas in i valfri butik. Såkallade ”Bonustävlingar” kan hållas under perioden, där användare som deltar under en viss period också tävlar om extra vinster. Vinnaren är ansvarig för eventuell skatt eller skyldigheter i förhållande till priset, om inte lagen anger att det är Annonsörens ansvar. De vinster som visas på tävlingens hemsida är exempel på vad personen kan vinna & köpa för mellan5.000-10.000 kr. Annonsören förbehåller sig alltid rätten att utbetala motsvarande vinstbelopp kontant (via check, banköverföring, PayPal) utan vinnarens samtycke om t.ex. ett annonserat presentkort/pris inte går att köpa. Vi ansvarar för alla inköp av de priser vi marknadsför. Vi gör inget anspråk på att företräda någon av de varumärken som saluför presentkorten eller varorna. Tävlingsdeltagaren ges helt enkelt möjligheten att själv bestämma vilket pris de vill ha och hur denne vill använda sin vinst. Tävlingen arrangeras uteslutande av Annonsören & all marknadsföring sker i Annonsörens eget namn.

5. Uteslutande

Annonsören kan, efter eget tycke, förbjuda varje person att delta i tävlingen som den anser verka missbruka reglerna. Sådant missbruk omfattar att ange falska personuppgifter och delta mer än en gång med olika information. Annonsören förbehåller sig rätten att diskvalificera och utesluta deltagare från tävlingen, som manipulerar alternativt försöker att manipulera deltagandet i tävlingen. Det gäller också om deltagaren på något sätt försöker förstöra tävlingens hemsidor eller teknik (servrar, IT-utrustning, mjukvara etc) samt om deltagaren på något sätt försöker att hota Annonsören (inklusive dess anställda) eller dess samarbetspartners.

6. Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke.

För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter krävs att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster och tävlingar på vår domän.

6.1 Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i stycket i slutet av denna text. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter vi har kring samtycket och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Vill deltagaren dra tillbaka sitt marknadsföringssamtycke kan även deltagaren vända sig till följande e-mail: unsubscribe@nordic-leads.com och följa de instruktionerna som finns där.

Du kan också alltid enkelt dra tillbaka ditt marknadsföringssamtycke med följande länk : https://tavling.sparklubben.nu/unsubscribe

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. T.ex. om du begär att vi blockerar framtida tävlingsdeltaganden med dina personuppgifter eller om det krävs att vi rättsligt lagrar historiken kring hur vi behandlat ditt samtycke/deltagande tidigare.

6.2 Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.
Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

6.3 Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från Sparklubben/NordicLeads till vår DPO/Personuppgiftsombud. OBS! Du måste skiva ut & skriva under din ansökan eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-mail utan du får bifoga ditt utdrag som ett scannat dokument. Märk e-mailets  ämne med ”Personuppgiftsutdrag – till Nordicleads/sparklubbens Personuppgiftsombud”.

Vill deltagaren dra tillbaka sitt marknadsföringssamtycke ska alltid deltagaren i första hand vända sig till följande e-mail: unsubscribe@nordic-leads.com.

Du kan alltid enkelt dra tillbaka ditt samtycke med följande länk : https://tavling.sparklubben.nu/unsubscribe

Så här kan du skriva:

Nordicleads/Sparklubbens Personuppgiftsombud
Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.
…………………………………………………………………………  (Ort och datum)
…………………………………………………………………………   (Namnteckning)
…………………………………………………………………………   (Namnförtydligande, personnummer och adress.)
………………………………………………………………………….  (e-mail/telefonnummer)

7. Övrigt

Vill deltagaren avanmäla sig från tävlingen ska deltagaren i första hand vända sig till följande e-mail: unsubscribe@nordic-leads.com.

Annonsören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen eller tävlingsreglerna när som helst utan varsel.
©2020, sparklubben.nu

Domänen Sparklubben.nu ägs och förvaltas av NordicLeads med Registreringsnummer: 14374572
och har adressen Niine 7, 10414 Tallinn, Estland.